Projekty

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i popularyzowanie języka niemieckiego oraz tradycji i kultury Dolnego Śląska. Jednym z głównych zadań jest przekazywanie historii Dolnego Śląska i dorobku kulturowego na tym terenie. Innym celem jest utrzymywanie i stałe rozszerzanie kontaktów ze społecznością polską i przedstawicielami władz samorządowych oraz współpraca z nimi. Tym celom podporządkowane są realizowane przez nas projekty.