Biblioteka

Duże znaczenie dla kultywowania kultury niemieckiej ma biblioteka NTKS. Oprócz literatury niemieckojęzycznej udostępnia ona członkom Towarzystwa, uczestnikom naszych kursów języka niemieckiego i na życzenie innym zainteresowanym osobom także prace z zakresu historii, podręczniki, encyklopedie itp. Priorytetowo w zbiorach biblioteki traktowana jest historia i sztuka Śląska. W przestronnej czytelni znajdują się również książki dla dzieci i niemieckie czasopisma.