Zarząd

Od 6 maja 2023 w skład zarządu Niemieckiego Towarzystwa wchodzą:

Krystyna Kadlewicz – Przewodnicząca Zarządu

Witold Hanak – Zastępca Przewodniczącej

Zbigniew Krzywański  – Członek Zarządu

Krzysztof Stefański – Członek Zarządu