Mniejszość Niemiecka w Polsce

Mniejszość Niemiecka jest największą spośród uznanych mniejszości narodowych w Polsce. Ze względów historycznych zamieszkuje przede wszystkim południowo-zachodnie (Śląsk), zachodnie (Wielkopolska), północno-zachodnie (Pomorze i Kujawy) oraz północno-wschodnie (Warmia i Mazury) części Rzeczpospolitej Polskiej.

Niemal wszystkie organizacje zawiązały wspólną reprezentację jaką jest Związek Niemieckich Sto-warzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu (VdG). VdG jest reprezentacją Niemców w Polsce w politycznych kontaktach, pierwszym partnerem do rozmów z rządem Polski oraz Niemiec i prowadzi także intensywną pracę kulturalną, medialną oraz w ramach oświaty.

Swoją działalność Mniejszość Niemiecka prowadzi w organizacjach ulokowanych w tzw. domach spotkań (DFK). Większe organizacje jak np. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Ślą-sku Opolskim czy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego są orga-nizacjami regionalnymi, pod których skrzydłami działalność prowadzi nawet kilkaset mniejszych DFK. Na Warmii i Mazurach istnieje także regionalna organizacja dachowa grupująca 22 stowarzy-szenia. Inne organizacje (Głównie w Polsce południowej) są organizacjami samodzielnymi. Niemcy w Polsce posiadają także organizacje koncentrujące się na konkretnej działalności jak np. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Towarzystwo Dobroczynne na Śląsku Opolskim, Fundacja Rozwoju Ślą-ska, Związek Śląskich Rolników, ZMMN, Centrum im. Eichendorffa w Łubowicach, Biblioteka im. Eichendorffa i wiele innych.

Swoją działalność Mniejszość Niemiecka prowadzi w około 500 punktach na terenie Polski. Jak każda mniejszość narodowa również niemiecka społeczność w Polsce jest trudna do oszacowania jednak przyjmuje się jej wielkość na około 300 tys osób. (Źródło: vdg, 24 luty 2017)