Kursy języka niemieckiego

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursach języka niemieckiego.

Udział w kursach języka niemieckiego jest możliwy na różnych poziomach językowych (początkujący, zaawansowany, konwersacyjny). Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności samodzielnego porozumiewania się w języku niemieckim. Uczestnicy przydzielani są do odpowiednich grup na podstawie testu kwalifikacyjnego. Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zapoznać się z naszą ofertą kursów, mogą najpierw wziąć udział w bezpłatnej lekcji próbnej.

W nauczaniu korzysta się z różnych metod, takich jak zabawy językowe, filmy i słuchowiska. Dodatkowo, lekcje są zorganizowane tematycznie i podzielone na bloki słuchania i konwersacji. Regularnie pisze się sprawdziany, aby uczestnicy mogli sprawdzić swoje postępy.

Uczestnicy kursu mogą korzystać z niemieckojęzycznej biblioteki.

Aktualnie kursy odbywają się online. Gdy tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli, zajęcia powrócą do siedziby naszego Towarzystwa przy ul. Saperów 12, w pobliżu CH Borek.
Informacje o zgłoszeniach na nowy semestr będą zamieszczane na stronie internetowej NTKS oraz na Facebooku.