Seria komiksowa

Nasz serial komiksowy „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” już wkrótce będzie tutaj dostępny online!

W ilustrowanych historiach prezentowane są trzymające w napięciu i skomplikowane ścieżki życia śląskich „pionierek” i „pionierów”, a uzupełniają je zadania do nauki języka niemieckiego. Komiksy te są dystrybuowane bezpłatnie do szkół, placówek oświatowych i organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce. Polska wersja językowa zostanie udostępniona do pobrania online na stronach internetowych uczestniczących organizacji.

„Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” to wspólny projekt Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu i Instytutu Goethego w Krakowie. Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu ds. Relacji Międzynarodowych (ifa) i Instytutu Goethego w Krakowie.

Fot.: Okładka komiksu „Z Wrocławia na Księżyc” (Ilustracja: Bea Davies)